چگونه یک نماینده اینترنتی بیمه (نماینده آنلاین بیمه) باشیم؟

چگونه یک نماینده اینترنتی بیمه (نماینده آنلاین بیمه) باشیم؟

الان که در دهه نود شمسی زندگی می کنیم و مشغول مدیریت نمایندگی بیمه خود هستیم و شاید نیمی از زمان خود را صرف بازاریابی بیمه ، فروش بیمه و یا حتی صدور بیمه نامه می کنیم ، چه باورمان بشود و چه نخواهیم باور کنیم ، شاید لحظه لحظه زندگی و کار یک نماینده بیمه یا به طور کلی تر یک انسان ، گره خورده با مفهموم تقریبا نویی به نام اینترنت و تمام کارهایمان به صورت آنلاین انجام می شود . از بازاریابی اینترنتی بیمه و خرید اینترنتی بیمه و فروش اینترنتی بیمه گرفته تا برسد به صدور اینترنتی بیمه و حتی فراتر از آن! به نظر شما چگونه یک نماینده اینترنتی بیمه باشیم؟ بیشتر بخوانید