بیمه پیاده روی اربعین زائران حسینی (بیمه مسافرتی خارجی)

بیمه پیاده روی اربعین زائران حسینی (بیمه مسافرتی خارجی)

پس از مدت ها کشمکش و همچون سالهای قبل، در یک فضای آرام خبری، جزئیات بیمه پیاده روی اربعین که توسط سازمان حج و زیارت به عنوان بیمه گذار از شرکت بیمه ایران به عنوان بیمه گر تهیه شده است، منتظر شد. این بیمه نامه که نوعی از بیمه مسافرتی یا به طور صحیح تر، بیمه مسافرت خارجی محسوب می شود صرفا ثبت نام کنندگان در سامانه سماح را تحت پوشش خود قرار می دهد و از مبالغی که زائران اربعین حسینی در سامانه سماح هنگام ثبت نام پرداخت کرده اند، مبلغی حدود چهارده هزار تومان به عنوان حق بیمه این بیمه نامه سی روزه کسر شده است. بیشتر بخوانید