حکم شرعی بیمه عمر از نظر مراجع تقلید چیست؟

حکم شرعی بیمه عمر از نظر مراجع تقلید چیست؟

بسیاری از علاقمندان به بیمه عمر و تامین آتیه ، قبل از خرید این بیمه نامه سعی در تحقیق حکم شرعی بیمه عمر و سرمایه گذاری از نظر مرجع تقلید خود دارند تا اطمینان یابند که این اقدام از نظر شرعی دارای ایرادی نمی باشد و ضمن سرمایه گذاری انجام شده نزد شرکت های بیمه ، کار خلاف شرعی صورت نمی پذیرد و در نهایت ، مبلغی که به عنوان اندوخته بیمه نامه عمر و سپرده گذاری در پایان قرارداد به بیمه گذار پرداخت می شود ، دارای ایراد شرعی نمی باشد . در ضمن این مقاله از بیمه بلاگ به بررسی این موضوع از نظر آیت الله خامنه ای می پردازیم و به بیان نکاتی کوتاه و مفید جهت پاسخگویی به این دسته از سوالات توسط نمایندگان فروش بیمه های عمر و تشکیل سرمایه بسنده می کنیم . بیشتر بخوانید