بسته آموزشی دوام

دوره جامع روش های پیگیری و وصول اقساط معوق بیمه های عمر که به اختصار بسته آموزشی دوام نام گرفته ، نام جدیدترین محصول علمی پژوهشی بیمه بلاگ است که منحصرا روی علل به تعویق افتادن اقساط بیمه نامه های عمر تمرکز کرده و در قالب یک آموزش مدون و مرحله به مرحله ، به بیان روش های اصولی و کاربردی وصول اقساط عقب افتاده و پرداخت نشده بیمه های زندگی می پردازد .

این بسته آموزشی در حال آماده سازی می باشد و بعد از نهایی شدن از طریق بیمه بلاگ اطلاع رسانی خواهد شد .